เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประยุกต์อัตราส่วน ร้อยละ ม.2

36

499

1

ข้อมูล

𝐉:𝐫/𝐤

𝐉:𝐫/𝐤

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอบ อ่ะ ดู แล้ว น่าอ่าน พื้นหลังสวยมาก💖

แชร์โน้ตนี้