เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Rational namber M.1

4

231

0

ข้อมูล

06MAN

06MAN

จำนวนตรรกยะ 🐰

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้