เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม1

1

160

0

ข้อมูล

Science by SuperGeJo

Science by SuperGeJo

เรื่อง
แบบจำลองอะตอม
สัญลักษณ์นิวเคลียร์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้