เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ม.2

40

622

1

ข้อมูล

^sofia^

^sofia^

เนื้อหาจาก FB: คณิตสายแบ๋ว
เรื่องนี้ ถ้าจำสูตรได้รับรองว่าทำได้ชัวร์!!

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้