เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

งานและพลังงานม.3

10

344

2

ข้อมูล

หมีแพนด้า

หมีแพนด้า

ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ค่ะ

ความคิดเห็น

Lennon

ใช่กำลังสองหรือป่าวครับ?

หมีแพนด้า
Author

ไม่จ้า สูตรคือ W=1/2 Fs

แชร์โน้ตนี้