เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์พื้นฯ

8

242

0

ข้อมูล

BT

BT

อัตราส่วนเเละร้อยละ
พอ คร่าว คร่าว คะ
ผิดพลาดประการใด ขออภัยมาณที่นี้ด้วย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้