เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สุขฯ ม.3💙

57

1260

0

ข้อมูล

;fpsfps

;fpsfps

***มีสรุปเรื่อง พัฒนาการของ6ช่วงวัย,อิทธิพลของสื่อต่อวัยรุ่น😘
ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วย😫🙏

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้