เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Adjective ม.1

11

287

1

ข้อมูล

pornyada

pornyada

adj.ม.1(อาจไม่ค่อยละเอียดน้า)

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้