เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การถ่ายโอนความร้อน

4

101

0

ข้อมูล

llumin

llumin

สู้ๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้