เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ความฝันเป็นสิ่งที่ดี

4

92

1

ข้อมูล

Phoenix

Phoenix

อยากเรียนเก่ง เกลียดอีพวกด่าคนอื่นว่า โง่ ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีดีอะไร เหอะ ถ้าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ยอมโง่ แล้วเอาตัวรอดดีกว่า

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้