เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[SUM61] ระบบจำนวนเต็ม ม.1

73

1031

3

ข้อมูล

Aum

Aum

ระบบจำนวนเต็ม ม.1 อ่านง่ายๆค่ะ

ความคิดเห็น

🌟ZIMBOWRy​♥★

ขอบคุณค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

เข้าใจมากเลยค่ะ

แชร์โน้ตนี้