เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตม.ต้น อัตราส่วนร้อยละ

22

509

0

ข้อมูล

👑khing_guntika👑

👑khing_guntika👑

เรื่องอัตราส่วนร้อยละ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้