เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร

39

415

0

ข้อมูล

ด๋อยยยย

ด๋อยยยย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้