เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เซลล์ ม.1

26

339

1

ข้อมูล

Chompoo

Chompoo

จะเพิ่มเติมเนื้อหาที่เหลือให้ทีหลังนะคะ
- การลำเลียงในพืช การแพร่
การออสโมซิส
- การสืบพันธ์ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของ
- การสังเคราะห์ด้วยแสง
😄ผิดพลาดประการใดขออภัย😊

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้