เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไฟฟ้า1 ม3

9

195

0

ข้อมูล

B-

B-

ความต้านทาน กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้