เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กรด เบส (กลาง)

5

54

1

ข้อมูล

สรุป Byนัท'จี้😉😉

สรุป Byนัท'จี้😉😉

เรื่องของกรด เบสและกลางน่ะเคอะะะะะะ

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เขียนก็ไม่รู้เรื่องตัวหนังสือก็ไม่ชัดอ่านก็ไม่ออก

แชร์โน้ตนี้