เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Present / Past Perfect

14

292

0

ข้อมูล

j-hot

j-hot

สรุป Present / Past Perfect

พยายามสรุป​ให้เข้าใจนะคะ😊

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้