เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

หาค่ากำลังสอง<รวดเร็ว>

16

240

0

ข้อมูล

ppcb

ppcb

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้