เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

9 tense ง่ายนิดเดียว

4

139

2

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

ผิดพลาดอย่างไร ต้องขออภัยนะคะ

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม
Author

มันเป็นตัวเขียนต้องขอโทษด้วยนะคะ

Guest

อ่านได้บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

แชร์โน้ตนี้