เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทยาศาสตร์ม.1#บรรยากาศ1

18

374

0

ข้อมูล

น้ำอุ่นจ้า

น้ำอุ่นจ้า

1.องค์ประกอบ/การเเบ่งชั้นบรรยากาศ
2.อุณหภูมิของอากาศ
3.ความชื้นของอากาศ
4.ความกดอากาศ
🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News