เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์ม.1 #เซลล์และออร์แกเนล

13

313

2

ข้อมูล

RED#ARMY

RED#ARMY

ไม่เคยเลคเชอร์แบบจริงจังเลย
แต่พอลองจริงๆแล้วก็หนุกดี😂
*ผิดพลาดประการใดขออภัย
(สี่ทุ่มสี่สิบแล้วนอนละเด้อ)

ความคิดเห็น

*-*😀😊por j.o.p

จดน่าอ่านมากๆค่ภ

แชร์โน้ตนี้