เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสตร ์เรื่อง กลไกราคา

2

196

0

ข้อมูล

Hitmeeeeeee™

Hitmeeeeeee™

กลไกราคามี 2 อย่าง
1.อุปสงค์ ในภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า "Demand" หมายถึง ปริมาณสินค้าเเละบริการที่ผู้บริโภคต้องการเเละสามารถซื้อ **เข้าใจง่ายๆคืออุปสงค์มันคือความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเเละบริการ**
2.อุปทาน ในภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า "Supply" หมายถึง ปริมาณสินค้าเเละบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายพร้อมผลิตออกขาย **เข้าใจง่ายๆเลยมันคือความต้องการขายของผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ขายสินค้า**
Ex.เหมือนตอนนี้ราคารองเท้าตกคู่ละ 200 บาทผู้ขายเลยผลิตออกมามากกว่าตอนที่รองเท้าตกคู่ละ 120 บาท

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้