เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ม. 3

30

643

0

ข้อมูล

ploypatpp

ploypatpp

เป็นสรุปก่อนสอบที่เรียบเรียงเองค่ะ ฟิสิกส์ เทอม 1 ม.3 ไว้อ่าน onet ได้น่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้