เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[Science]แรงเสียดทานEP

7

220

0

ข้อมูล

perry_Prim2001

perry_Prim2001

สำหรับคนที่เรียนภาคภาษาอังกฤษนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้