เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง

93

1266

2

ข้อมูล

•[กาตุ่ยจองกุกกี้]•

•[กาตุ่ยจองกุกกี้]•

เรื่องการแยกพหุนามดีกรีสอง ของ ม.2 เทอม2
ถ้าเราเขียนผิด ลายมือแย่ยังไง ขอโทษด้วยนะ
ตั้งใจทบทวนกันน้าาา สู้ๆ😗😙

ความคิดเห็น

🍭Cacacandy🍭

ขอบคุณค่ะ🎈

แชร์โน้ตนี้