เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เงินเฟ้อ เงินฝืด

52

628

2

ข้อมูล

กต.555

กต.555

อ่านไม่ออกตรงไหน เม้นถามไว้เลยเน้อ

ความคิดเห็น

sucii

แต้งจ้า

แชร์โน้ตนี้