เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 | nwpy

38

787

0

ข้อมูล

nwpy

nwpy

เนื้อหามีดังนี้
- ประเภทโครงงาน
- ความสามารถที่เกิดจาก
การทำโครงงาน
- ขั้นตอนพัฒนาโครงงาน
- ลักษณะโครงงานที่ดี
- การประเมินโครงงาน
- ผลกระทบ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้