เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเคลื่อนที่ของแรง

10

200

0

ข้อมูล

지민니

지민니

เราว่าฟิสิกส์มันง่ายนะถ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ ง่ายกว่าเคมีอีก5555555555 ตารางธาตุอะไรไม่รู้ หนูไม่จำ-.-

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้