เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร

39

692

1

ข้อมูล

n☆t t 2 p

n☆t t 2 p

🍒รวมสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
💣ปริซึม
💣ทรงกระบอก
💣พีระมิด
💣กรวย
💣ทรงกลม

ความคิดเห็น

UP.lovely

รูปปกดึงดูดใจมากค่ะ!555

แชร์โน้ตนี้