เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กำลังสองสมบูรณ์ ม.3

29

271

1

ข้อมูล

Mheepui

Mheepui

เรียนEP อาจมีไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เน้ออ💕

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อธิบายทฤษฎีเศษเหลือหน่อยได้มั้ย

แชร์โน้ตนี้