เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ม.2] แผนภูมิ

28

410

0

ข้อมูล

<:หน่องเบล:>

<:หน่องเบล:>

สรุปมาได้แค่นี้จริงๆ ค่ะ เพราะครูสอนน้อย ผิดพลาดตรงไหนขอโทษด้วยน้าา 😿🙇💕

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้