เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การคำนวนความเข้มข้นของสารละลาย

36

532

0

ข้อมูล

배배 ( baebae )

배배 ( baebae )

ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ แต่จะพยามทำให้ดีที่สุดค่า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้