เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ชั้นของ Adjective (ม.2)

14

364

0

ข้อมูล

Runnoka

Runnoka

ชั้นของ Adjective แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 1.ขั้นปกติ 2.ขั้นกว่า(er,more)3.ขั้นสุด(est,the most)
ถ้าใครใช้ไม่เป็นให้ดูที่พยางค์นะคะ ขั้นกว่า EX.faster slower สังเกตง่ายๆตามความเข้าใจของเรานะคะ คำที่เติม er จะมีพยางค์ต่ำกว่า3พยางค์ หรือก็คือ จะเห็นแค่1-2พยางค์ ตามคำที่ยกตัวอย่างไป ขอยกตัวอย่างคำที่มีพยางค์3พยางค์ขึ้นไป เช่น beautiful จะไม่เขียนว่า beautifuler แต่จะเขียนว่า more beautiful ค่ะ ส่วนขั้นสุดก็ใช้หลักการเดียวกับขั้นกว่าเลยค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้