เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ขันธ์๕/ญาณ/อริยสัจ๔

12

137

0

ข้อมูล

Ppleng

Ppleng

รวมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คะ อ่านก่อนสอบกันนะคะ ย่อไว้ให้^^

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้