เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแปรผัน ม.2

58

878

1

ข้อมูล

phing☀️

phing☀️

อ่านหลักการแล้วลองหาโจทย์ทำกันดูค่าา 💗

ความคิดเห็น

phing☀️
Author

การแปรผันตรง* xเพิ่ม yก้จะเพิ่ม xลด yก้จะลด🔥
การแปรผกผัน* xเพิ่ม yจะลด xลด yจะเพิ่ม🐰

แชร์โน้ตนี้