เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์ ม.3 FINAL

18

566

0

ข้อมูล

ggbb

ggbb

-พื้นเอียง ล้อและเพลา สกรู ลิ่ม
-การได้เปรียบเชิงกล
-ค่าประสิทธิภาพ
-รอก
อ่านตรงไหนไม่ออกบอกได้เลยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้