เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปคำบาลี-สันสกฤต & สมาส-สนธิ

51

742

0

ข้อมูล

Ryeonggu

Ryeonggu

เลอะไปหน่อยโทดน้าาา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้