เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ลม และ พายุ ม.1 เทอม 2

11

200

0

ข้อมูล

HKLTJC

HKLTJC

ประเภทของพายุและแหล่งกำเนิดพายุหมุนเขตร้อน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้