เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Eng<passive voice>

15

257

0

ข้อมูล

Bob's your uncle.

Bob's your uncle.

✌fighting

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้