เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Past simple&Present perfect.

16

486

0

ข้อมูล

gampployyy♡

gampployyy♡

ความแตกต่างของ2Tenseนี้!

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้