เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

wit ม.3

16

459

0

ข้อมูล

MA-ING

MA-ING

โครโมโซม
DNA RNA และอื่นๆ
อ้างอิงจากที่อื่นมาบ้าง^^

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้