เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปสูตรคณิตเสริม ม.2 เทอม 2

167

2440

1

ข้อมูล

J͟͟u͟͟n͟͟e͟͟

J͟͟u͟͟n͟͟e͟͟

สรุปสูตรแบบย่อๆ ไม่เข้าใจถามได้นะค่ะะ

ความคิดเห็น

wa
wa

น ล ก คืออะไรคะ

แชร์โน้ตนี้