เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

บรรยากาศ ม.1

8

165

0

ข้อมูล

ImApoo

ImApoo

ตรงสูตรสุดท้าย คูณ 10 เปลี่ยนเป็นคูณ 100 นะทุกคน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้