เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ม.1]พลังงานความร้อน

18

549

0

ข้อมูล

_meaw_in_space_🍑

_meaw_in_space_🍑

✌️✌️✌️

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้