เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระบบเศรษฐกิจ(หน่วยเศรฐกิจ)

19

1250

0

ข้อมูล

Ai~chan

Ai~chan

ระบบเศรษฐกิจ = หน่วยเศรษฐกิจ+กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ซึ่งหน่วยเศรษฐกิจประกอบไปด้วย ครัวเรือน ผลิต(ธุรกิจ) และรัฐบาล

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News