เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ค่ารหัสสีตัวต้านทาน

10

267

0

ข้อมูล

🔱

🔱

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้