เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อธิบายไวยากรณ์'มาจาก'

4

77

0

ข้อมูล

Haneul_korean.z

Haneul_korean.z

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้