เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โจทย์ปัญหาระบบสมการ ม.3

46

912

1

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

นี่เป็นตัวอย่างโจย์ปัญหาของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวเเปรนะค้าบบบ มีออกสอบปลายภาคด้วยนะ

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้