เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติศาตร์อเมริกาเหนือ

12

169

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

เนื้อหามีเพียงแค่ประวัติศาสตร์เท่านั้น ไม่มีภูมิศาตร์ของทวีปขอโทษด้วยนะคะ ลายมืออ่านไม่ออกก็เช่นกัน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้