เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สารและสมบัติสาร

25

315

0

ข้อมูล

phonn.ne

phonn.ne

สรุปตามความเข้าใจของเราน้าา
เดี๋ยวมาอัพเรื่อยๆฮับ
ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้
ผิดพลาดตรงไหนขอโทษด้วยค่าา☻

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้